مرکز آموزش و خدمات مشاوره روانشناختی رویش

تاریخ : ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مرکز آموزش و خدمات مشاوره روانشناختی رویش

* آموزش های پیش از ازدواج
* مشاوره فردی و خانوادگی
* همایش و سمینارهای علمی
* مشاوره حقوقی
* مشاوره و تربیت فرزندان
* مشاوره دوران بارداری
* دوره های آموزشی توانمندسازی ویژه بانوان و کودکان


+ آدرس: زاهدان خیابان جانیازان، جانبازان 20


+ تلفن تماس: 33420210-054