مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ایرانشهر

تعداد بازدید:۱۴۴۸
مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ایرانشهر

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی ایرانشهر

نشانی: ایرانهشر - خیابان آیت‌الله طالقانی - روبروی دبیرستان توحید

تلفن : 37230011-054 / 37230012-054 / 37230013-054