بانک خون بندناف رویان بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب(ع) زاهدان

تعداد بازدید:۶۵۳

شعبه دو: زاهدان - خیابان دانشگاه - بیمارستان علی ابن ابیطالب - تلفن: 09901446917