برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سیستان و بلوچستان۲۴

برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سیستان و بلوچستان

برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی(نهضت سوادآموزی، ثبت اسناد و املاک،...

مدافعان سلامت در کلینیک تخصصی دانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان۲

مدافعان سلامت در کلینیک تخصصی دانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان

مدافعان سلامت در کلینیک تخصصی داندانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و...

برگزاری همایش فرهنگ‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی سیستان و بلوچستان در شهرستان سیب و سوران۱۳

برگزاری همایش فرهنگ‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی سیستان و بلوچستان در شهرستان سیب و سوران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، همایش فرهنگ‌سازی و...

برگزاری همایش فرهنگ‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی سیستان و بلوچستان در شهرستان دلگان۱۲

برگزاری همایش فرهنگ‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی سیستان و بلوچستان در شهرستان دلگان

برگزاری همایش فرهنگ‌سازی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی...

بهره برداری از کلینیک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور۱۲

بهره برداری از کلینیک جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، مجهزترین کلینیک تخصصی...