صدور مجوز ماهنامه « گاهنامه فناوری اطلاعات و نوآوری » مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان

مجوز ماهنامه « گاهنامه فناوری اطلاعات و نوآوری » مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان صادر شد.
۰۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۵۶۶۴ آموزشی
مجوز ماهنامه « گاهنامه فناوری اطلاعات و نوآوری » مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان صادر شد.
صدور مجوز ماهنامه « گاهنامه فناوری اطلاعات و نوآوری » مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه با انتشار ماهنامه « گاهنامه فناوری اطلاعات و نوآوری » متعلق به انجمن علمی دانشجویی مرکز آموزش عالی جهاددانشگاهی زاهدان موافقت کرد.

این مرکز آموزشی می بایست بر اساس دستورالعمل ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی و مصوبات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، نسبت به معرفی مدیر مسئول و سردبیر نشریه از میان دانشجویان عضو انجمن اقدام نماید.


نظر شما :