معرفی اعضای هیات مدیره مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم‌پزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان

طی احکامی اعضای هیات مدیره مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم‌پزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان معرفی و منصوب شدند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۰ کد : ۱۸۲۴۶ عمومی
طی احکامی اعضای هیات مدیره مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم‌پزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان معرفی و منصوب شدند.
معرفی اعضای هیات مدیره مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم‌پزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر منصور تاجری رییس جهاددانشگاهی واحد استان 29 اردیبهشت ماه طی احکامی جداگانه دکتر مجتبی تاجری، دکتر نیلوفر زرگری، دکتر الهام بزرگمهر و نرگس سکوند را به عنوان اعضای هیات مدیره مرکز آموزش و مهارتی و حرفه‌ای علوم‌پزشکی جهاددانشگاهی واحد معرفی و منصوب کردند.

در این حکم آمده است؛

به استناد آیین نامه مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی به موجب این حکم برای مدت دو سال بعنوان « عضو هیات مدیره » مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ذات اقدس الهی ، تکیه بر توانمندیهای خود و معاضدت دیگر همکاران در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای بهداشتی و آموزش در حوزه‌های علوم پزشکی این جهاد موید به تاییدات الهی باشید.

 


نظر شما :