مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

تعداد بازدید:۲۷۷۲
مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

 

 

 

 

 

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان

کاردانی:

 فنی برق _ برق صنعتی

 فناوری اطلاعات _ اینترنت و شبکه های گسترد

 حرفه ای مددکاری اجتماعی _ مددکاری خانواده

 حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی (این رشته ویژه خانم ها می باشد)

کارشناسی:

مهندسی فناوری اطلاعات _ فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی _ خانواده

تلفن تماس:

054-33251575 

054-33251595

نشانی: زاهدان، نبش جام جم یک، مرکز جهاددانشگاهی