مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی زابل

تعداد بازدید:۱۶۸۶
مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی زابل

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی زابل

نشانی: زابل - خیابان شهد مطهری - نبش مطهری 26

تلفن تماس: 3222831-054

تلگرام: @jahadzabol